Onze basis is de Bijbel en in verschillende teksten kunnen we onze fundamenten terug vinden:

In Romeinen 10:9 zien we staan:
Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met heel uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden.

Wij belijden dat Jezus Christus onze Heer is en geloven dat God Hem uit de dood heeft opgewekt. Door dit te belijden en te geloven, weten wij dat we gered worden.

In 1 Timotheüs 2:5-6 staat geschreven:
Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt.

Wij geloven dat er maar één God is en één bemiddelaar tussen God en mensen. De Here Jezus Christus heeft vrijwillig zijn leven gegeven aan het kruis en is tot in de dood gehoorzaam geweest aan God de Vader. Dit heeft Hij gedaan om onze relatie met God de Vader te herstellen door onze zonden op zich te nemen. Jesaja 53:5 schrijft hierover: Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben, Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!