Het verlangen van de Here Jezus Christus is dat de gemeente één is. In Johannes 17:20-23 lezen we:
“Wat Ik U vraag, is niet alleen voor hen. Het is ook voor de mensen die door hen in Mij zullen gaan geloven. Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt. Ik heb hun dezelfde eer gegeven als U Mij gegeven hebt, om hen zo één te laten zijn als U en Ik. Doordat Ik in hen ben en U in Mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat U Mij gestuurd hebt en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij.”

Als wij als gelovigen streven naar een eenheid zoals Jezus dat verlangt, dan zal ons omgeving gaan geloven dat Jezus Christus naar de aarde gezonden is en zal onze omgeving de liefde van God ervaren in hun leven.

De vijand van God, de satan, weet dat er een enorme kracht is in eenheid. Daarom zal hij er alles aan blijven doen om eenheid tussen gelovigen te voorkomen door verdeeldheid te zaaien. In Lucas 22:31 zien we staan “Simon, Simon, let op. Satan heeft gesmeekt of hij jullie door elkaar mag schudden als tarwe in een zeef.” In 1 Petrus 5:8 zien we staan dat de satan rond gaat als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Om te stelen, te doden en te vernietigen (Joh 10:10).

Onze taak is dan ook om ons niet te laten verleiden en misleiden door de satan, maar ons te verzetten en juist te blijven streven naar eenheid. In Efeziërs 4:2-6 zien we staan:
Wees nederig en vriendelijk, heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Doe uw uiterste best de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht, door in vrede met elkaar te leven. Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam, wij hebben dezelfde Geest, wij verwachten dezelfde heerlijke toekomst, omdat God ons heeft geroepen. Er is maar één Heer, één geloof en één doop. En wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader, die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt.”

Laten we dus nederig en vriendelijk met elkaar omgaan, geduld hebben met elkaar en elkaar te verdragen vol liefde. Dit alleen al is een uitdaging die we aan dienen te gaan want de belofte is dat onze omgeving hierdoor de liefde van God zal ervaren en Jezus Christus zal erkennen.

We zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk om ons uiterste best te doen de eenheid te bewaren door in vrede met elkaar te leven. We hoeven het niet op alle vlakken eens met elkaar te zijn echter dit mag niet betekenen dat onze meningsverschillen ons uit elkaar drijven. Wij blijven belijden dat we allemaal die in Jezus Christus geloven, bij hetzelfde lichaam horen. We dienen één en dezelfde God en Vader. Amen.