Graag vertellen we aan iedereen het goede nieuws dat Jezus Christus redt, geneest en bevrijdt. Daarom zoeken wij naar allerlei mogelijkheden om de verspreiding van het Evangelie te bevorderen.

Rotondes:

Per november 2017 adopteren wij een rotonde aan de Veersedijk in Hendrik Ido Ambacht/Zwijndrecht. Ook in Papendrecht adopteerden wij tussen mei 2016 – juli 2019 een rotonde aan de Zuidkil/Westkil.

Op de rotonde staan 4 borden met verschillende teksten: JEZUS GENEEST! ER IS MEER! JEZUS HOUDT VAN MIJ! ER IS HOOP!

JEZUS HOUDT VAN MIJ:
Jezus Christus leeft vandaag en zegent en verrijkt de levens van mensen die Hem zoeken, vertrouwen en proberen te gehoorzamen. Jezus wil ook in jouw leven bovennatuurlijk ingrijpen. Jezus verlangt er zó naar om een persoonlijke relatie met jou te hebben, dat Hij daarvoor zelfs Zijn leven gaf. God schiep jouw uit liefde, wanneer we dit gaan begrijpen, gaan wij ook inzien hoe waardevol wij voor God zijn.

 

JEZUS GENEEST:
In de Bijbel staat dat Jezus heel veel wonderen en tekenen van genezing heeft gedaan. God is altijd dezelfde en is dus niet veranderd; verleden, heden en toekomst. Genezing was dus niet alleen voor toen,… nee, dit doet Hij nog steeds. God houdt van ons en Hij wil dat het goed met ons gaat.

De Bijbel leert ons dat Jezus niet alleen stierf, zodat wij weer dagelijks kunnen leven in overwinning en samen met Hem de eeuwigheid door zullen brengen, maar dat Hij ook stierf, zodat wij (door de wonden die de zweepslagen in zijn lichaam hebben gemaakt) kunnen genezen. Laten we onze genezing in Hem niet in twijfel trekken, maar onze genezing in Hem en door Hem ontvangen!

 

ER IS HOOP:
Ongetwijfeld hoor je graag goed nieuws. Gelukkig is dat er ook, heel goed nieuws zelfs en dat is dat God aan onze kant staat! Aan allen die vermoeid zijn en gebukt gaan onder hun lasten en zorgen, stuurt Jezus een uitnodiging. Hierin nodigt Hij ons uit om tot Hem te komen. Dit kunnen we lezen in Matteüs 11:28-30, waarin staat: “ Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” Bij Jezus vind je bescherming, hulp en zekerheid en Zijn vrede vervult jouw hart.
God beloofd ons in Zijn Woord dat er een hoopvolle toekomst op ons wacht. In Jeremia 29:11 staat: “ Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” Jou hoop, zal een ‘zekerheid’ worden in Hem en door Hem!

 

ER IS MEER:
Er is meer tussen hemel en aarde, namelijk de waarheid en de waarheid heeft een naam, Zijn naam is Jezus Christus. Jezus zegt van Zichzelf dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. God zegt dat Jezus de enige weg is tot Hem is. Jezus is waarheid, Hij is dus betrouwbaar. Hij sprak de waarheid en leefde ernaar. Hij betaalde de prijs voor ons, door Zijn volmaakte leven te geven en maakte zo het eeuwige leven voor ons allemaal mogelijk. Daardoor kunnen we uitkijken naar, en ons verheugen op een leven met Hem, nu en straks in het paradijs, voor eeuwig.

Wij zien uit naar meerdere mogelijkheden om het Evangelie te verspreiden.