In Mattheus 28:19 lezen we als volgt: Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

Hier zien we dat de Here Jezus ons een opdracht geeft, namelijk om iedereen tot een discipel van Hem te maken en te dopen. We dienen mensen te leren vanuit het Woord wat de wil van God is.

Daarom willen we graag mensen leren en laten zien wat de Here Jezus van ons vraagt. Dat is, dat wij leren dat het leven met Hem betekend dat er verandering gaat plaatsvinden in ons leven waarbij Hij ons de kracht geeft die we nodig hebben om stap voor stap, beetje bij beetje steeds meer Zijn wil te doen en niet meer ons eigen wil. Hij wil ons graag bovennatuurlijk bijstaan, helpen, bekrachtigen, troosten en bemoedigen. Meer dan genoeg redenen voor ons om deze taak zowel individueel als gezamenlijk op ons te nemen en mensen deze blijde boodschap te verkondigen.